Меню Затваряне

Организация на работата на камериерката

Организация на работата на камериерката

Брифинг

В кратък делови брифинг, камериерката  получава сведение за състоянието на стаите, които трябва да почиства за деня: свободни,освобождаващи се, за гостите – рано или късно пристигащи, VIP-гости и др. Броят стаи, които се възлагат за почистване  за деня варира от 10 до 14 в зависимост от големината им и сложността. По вревме на брифинга се споделя също така важна информация касаеща пряко и непряко работата в отдела – мероприятия провеждани в хотела, очаквани VIP гости и техните изисквания, пристигане и заминаване на групи, наличие на гости в неравностойно положение и така нататък.

 

Подреждане камериерската количка

След като се е запознала с задачите за деня, камериерката прави  подготовка за работа. Камериерската количка се зарежда с необходимото количество чаршафи, калъфки и кърпи от пералното стопанство. Важно е да не се прекалява с презапасяване и в същото време да не се налага да се слиза отново за зареждане на бельо. Оптималното количество трябва да бъде съобразено с броя стаи за почистване. Следва зареждане от склада на хотелското домакинство с всички необходими аксесоари и консумативи, като сапунчета, шампоани, самобръсначки, тоалетна хартия, картони „Do not disturbe“, химикалки, папки и така нататък. Количката трябва да бъде естетично и практично подредена, за да се улеснява работата и да се избегне губенето на ценно време  в търсенето на един или друг аксесоар. Камериерката зарежда  и необходимите почистващи препарати задължително в специални за целта диспенсери с цел предодвратяване на инциденти.

Влизане в стаята на госта

Камериерката влиза в стаята, след като е сигурна, че гостът отсъства. Ако има индикатор на ключалката, че стаята е заключена, или знак „не безпокой“, опит за отключване не се прави. Докато е на смяна, тя трябва да провери освободена ли е стаята и да информира старши камериерката или управителя. Ако по време на почистването гостът се върне, трябва да го попита, дали не възразява да довърши своята работа или да се продължи по-късно

Почистване на стаите

Най-напред се почистват освободените стаи, които са в резервация за деня. Пълното почистване включва:

  • премахване на отпадъци и предмети останали от предишни гости
  • подменят се чаршафите и се оправя леглото в стаята
  • забърсване на прах по всички повърхности
  • почистване и дезинфекциране и подсушаване  на банята и зареждане с всички стандартни аксесоари, кърпи
  • оправят се завесите
  • подреждане на масичката в стаята с необходимите папки и консумативи
  • почистване с прахосмукачка
  • ароматизиране на стаята с лек освежител на въздуха

Вашият коментар