Меню Затваряне

Хаускипинг-обучение на камериерките

Хаускипинг-обучение на камериерките

Защо е нужно обучението?

Всеки служител в отдел хаускипинг трябва да преминe обучение преди започване на работа в хотела. Обучението може да бъде направено по време на работа, чрез групови занимания или и двете. То трябва да обхваща основните правила, стандарти и изисквания за работа в хотел.

Запознаване с разположението на помещенията в хотела

Всяка камериерка, трябва да познава добре локацията на всички помещения в хотела, за да може да върши безпрепядствено своята работа. Тук на първо място е важно да се знае разположението на стаите, от какъв тип е всяка стая и с каква мебелировка разполага. Следва разпределението на коридорите, служебните асансьори, местонахождението на пералното помещение, складовете. Макар и да имат непряко отношение към тяхната работа, камериерките трябва да знаят къде е рецепцията, кухнята, ресторантите, фитнес център и всички останали помещения в хотела. Трябва да познават добре аварийните изходи.

Начин на поведение

Служителите в този отдел на хотела трябва да научат подходящите начини за взаимодействие и комуникация с гостите и да бъдат подготвени да отговорят на различни техни въпроси. Камериерките трябва да бъдат обучени как да влизат в стаите. Имайки в предвид, че те често ще навлизат в личното пространство на госта, от съществено значение са посланията, които ще изпращат чрез езика на тялото.

 

Почистване на стаите

Най-добрият начин за обучение, що се касае до самото почистване на стаите е прикрепянето на новите камериерки към по опитни с цел бързото усвояване на материята. Важно е новата служителка да усвои най-вече организацията на работата, като се започне от зареждането и подреждането на камериерската количка и се стигне до последователността на почистване на помещенията. Критерии за достигнато ниво е ефективността по отношение на броя почистени стаи за една смяна, но също така и качеството на извършената работа.

 

Мебелировка, оборудване и аксесоари в стаята

Камериерката е първият служител, който влиза в стаята,след освобождаването и от госта. Именно поради това тя е човекът, който трябва веднага да сигнализира, ако забележи повредени мебели, липсващи аксесоари и други. Ето защо тя трябва да ги познава в детайли. Важно е да се наблегне върху най-рисковите елементи като: съдържанието на мини бар, кърпи, дистанционни устройства, аксесоари в банята и други.

Работа с почистваща техника и препарати

Всеки хотел има свои собствени правила и процедури за това, как една стая е да се почиства и дезинфекцира. Персоналът трябва да бъде запознат с правилата за работа с различните химикали. Този вид обучение се прави практически, чрез демонстрация от служител с опит в това отношение. Що се касае до техниката, камериерката трябва да знае как да я употребява по начин съобразен с инструкциите за безопасност и правилна експлоатация с цел запазване в добро техническо състояние и предотвратяване на инциденти.

Изгубени и намерени вещи

Повечето хотели имат специално обособени места за съхранение на изгубени намерени в района вещи, както и сейфове на разположение на гостите за по-скъпи предмети, като бижута пари и други. Персонала трябва да бъде добре запознат с процедурите и да се придържа към политиката на хотела и да не се опитва да връща вещи на своя глава търсейки директно госта. След освобождаването на стаята от госта, често може да се случи камериерката да не е сигурна на 100% дали вещта е забравена или просто изоставена. В такива случаи тя следва да се третира като забравена до изтичането на определен срок от време.